Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla som är bosatta i Sverige ska ges rätt till samma subventionerade könskorrigerande vård samt rätt att byta juridisk könstillhörighet utan krav på att vara steril eller ogift.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram