Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla som ska representera Sverige i internationella sammanhang ska genomgå obligatorisk utbildning i genusperspektiv, hbtq-frågor, antirasism och funktionalitet samt ha kunskap och insikt om patriarkala strukturer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram