Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla som utreder brott mot barn ska ha särskild utbildning i att prata med barn. Specialistkompetens om barn, exempelvis vad gäller samtalsmetodik och psykologiska reaktioner på övergrepp, bör samlas på ett och samma ställe.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram