Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla som vistas i Sverige, även asylsökande och papperslösa och gömda flyktingar, ska ha full tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra bosatta i Sverige.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram