Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla statliga bidrag som ges till föreningsliv och organisationer ska omfattas av en klausul mot diskriminering och kränkande behandling på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, religion och ålder.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram