Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla studenter får gratis kollektivtrafik oavsett avstånd till skola eller universitet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram