Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla ungdomsmottagningar är tillgängliga, både vad avser fysisk tillgänglighet och med avseende på kompetens hos personalen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram