Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla utredare i familjerättsärenden och barnavårdsärenden ges fortbildning om kvinnofrid, våld i nära relationer, bemötande och metoder att samtala med barn.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram