Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alla verksamheter och enheter (till exempel varje enskild skola, vårdcentral, äldreboende och förskola) där minst 50 procent av verksamheten finansieras med skattemedel åläggs att öppet redovisa sin ekonomi. Detta gäller oavsett driftsform.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram