Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att allt arbete mot människohandel sker i samklang med arbete mot prostitution och att sambandet klargörs i alla sammanhang med stor tydlighet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram