Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, till exempel bil poolen och cyklisterna, tas med i samhällsplaneringen.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram