Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektriska transportmedel och andra generationens biodrivmedel.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram