Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ändringarna i äktenskapskonventionen, vilken ser över gemensamma bestämmelser om äktenskap, adoption och förmyndarskap, även avser lika rättigheter för hbtq- personers familjevillkor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram