Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att arbetet med att bevara vårt kulturarv görs med utgångspunkt i jämställdhet, normkritiska perspektiv, mångfald och samtid.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram