Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att arbetsgivares skyldigheter att vidta aktiva åtgärder för att främja jämställdhet och annan likabehandling ska utökas och att en arbetsgivares underlåtenhet kan straffas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram