Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att arbetskraftsinvandrare som förlorar sitt jobb på grund av arbetsgivarens fusk eller lagbrott ska ha rätt till uppehållstillstånd.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram