Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att arbetslöshetsersättning ska uppgå till 80 procent av inkomsten och inte som idag sänkas efter en viss tid av arbetslöshet. Inte heller ska det finnas åtgärder av formen jobb- och utvecklingsgarantin där den arbetslöse placeras i så kallad samhällsnyttig verksamhet på en 65- procentsnivå.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram