Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att arbetsmarknadsstatistiken ersätts av beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram