Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Arbetsvärderingen syftar till att höja lönerna inom kvinnodominerade sektorer. För att starta processen krävs en ”lönekorrigering” med utgångspunkt från en nationell arbetsvärdering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram