Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att asylsökande inte ska utvisas med hänvisning till internflykt inom landet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram