Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att asylsökande och flyktingar ska erbjudas läkarundersökning inom en månad för att möjliggöra att de erbjuds nödvändig omsorg och vård i god tid.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram