Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att asylsökande ska ges tidsbegränsat arbetstillstånd. I samband med att någon ges arbetstillstånd ska grundläggande information om rättigheter vid anställning och uppsägning av anställning ges på det egna språket.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram