Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att asylsökande som behöver kompletterande utbildning för att möjliggöra ett arbete ska erbjudas detta.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram