Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena och säkerheten för atypiska, deltidsarbetande och flexibla arbetstagare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram