Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för åtgärder för att förbättra tillhandahållandet av vård- och omsorgstjänster överallt i EU.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram