Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för åtgärder för att upphäva lönediskriminering på grund av kön och underlätta kvinnors och minoriteters deltagande på arbetsmarknaden, särskilt i avseende på utbildning, återintegration och pensioner.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram