Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Att samla försäkringarna får inte uppfattas som en fråga om administrativa vinster. Tvärtom handlar det om att stärka arbetet genom att samordna specialkompetenser i speciella resursteam. Teamen är flexibla och sätts samman med utgångspunkt i varje människas behov av stöd och utveckling. På så sätt skapas helhet och möjligheter att ”följa med” individen hela vägen fram till målet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram