Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att även barn och andra närstående till personer som omfattas av hetslagstiftningen ska omfattas av detta skydd, även om de själva inte tillhör någon av dessa grupper. Dessa barn måste även omfattas av lagstiftning om förbud mot diskriminering.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram