Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning från förskolan och genom hela skoltiden, både i och på sitt modersmål samt i och på svenska, så långt som möjligt på normal skoltid.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram