Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barn och ungdomar som är utsatta för våld och förtryck i namn av heder ska erbjudas möjlighet att byta skola.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram