Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barn som är födda i Sverige, av föräldrar bosatta i Sverige, ska ha rätt till svenskt medborgarskap, oavsett föräldrarnas medborgarskap.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram