Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barn under 18 år inte får utnyttjas i något pornografiskt sammanhang. Lagstiftningen ska ses över och skärpas så att det handlar om faktisk ålder och inte är en bedömningsfråga.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram