Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barnbidraget delas lika mellan vårdnadshavarna.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram