Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barnomsorg ska skrivas in i de gemensamma principerna inom ramen för flexicurity.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram