Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barnperspektivet i arbetsmiljöarbetet stärks. Fi ska verka för att föräldrar ska ges rätt att anmäla arbetsmiljöproblem i skolan till Arbetsmiljöverket.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram