Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att barns rättigheter tas bättre till vara i rättsprocesser och att verksamma inom rättsväsendet utbildas i frågor om barns rättigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram