Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att blandade och flexibla lösningar vad gäller samhällsplanering utvecklas så att arbetslokaler, service, skolor med mera kan rymmas inom samma närområde, kanske rent av i samma fastighet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram