Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att BNP-måttet ska innefatta även obetalt arbete så som hushållsarbete och omsorg om familjemedlemmar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram