Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att brottsrubriceringarna grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning i större utsträckning tillämpas så som var tänkt när de infördes.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram