Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att bryta den patriarkala dominansen avseende den fysiska samhällsplaneringen är ett prioriterat krav för att åstadkomma en rejäl demokratisering av samhällsprocessen och en jämställd, behovsbaserad utveckling.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram