Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att de brister vad gäller möjligheter till utbildning i de nationella minoritetsspråken i Sverige avhjälps – framför allt tillgång till lärare och läromedel.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram