Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att de europeiska tågsystemen samordnas så att byten och beställning av biljetter vid resor mellan flera länder förenklas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram