Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att de fria flödena av arbetskraft inte leder till att den svenska modellen med fri förhandlingsrätt för arbetsmarknadens parter avskaffas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram