Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att de nationella byggnormerna skärps så att den tillåtna energianvändningen per kvadratmeter i nya byggnader halveras.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram