Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att de så kallade Yogyakarta-principerna, som säkrar hbtq-personers rättigheter i MR- politiken, tillämpas i EU och i internationella konventioner.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram