Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet är grundläggande element när EU utvidgas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram