Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att den djurskyddslagstiftning som finns idag efterlevs och att djurskyddsinspektörer känner sig trygga när de utför sitt arbete.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram