Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att den högre utbildningen genomsyras av ett könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, och antirasistiskt perspektiv.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram