Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att den rasism, fientlighet och diskriminering som riktas mot de nationella minoriteterna aktivt motarbetas och i synnerhet den diskriminering som drabbar romer på bostads- och arbetsmarknaden.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram