Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att den som söker skydd ska kunna söka asyl under skyddade omständigheter – i mottagarlandet – och tillsammans med sina anhöriga.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram